SLFP மற்றும் UNP இற்கிடையில் விசேட கலந்துரையாடல்

 06/19/2017 - 12:57
110 reads

தேசிய அரசாங்கத்தின் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் குறித்து திட்டமிடுவது தொடர்பில் விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்று வருகின்றது.

இந்த கலந்துரையாடல் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியின் பிரதிநிதிகளுக்கிடையில் இடம்பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடைமுறையில் காணப்படுகின்ற அரசியலமைப்பு தொடர்பில் இரு தரப்பினரும் தகவல்களை பரிமாற்றிக்கொண்டுள்ளார்.

ஐக்கிய தேசிய கட்சி பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தலைமையில் கூடியுள்ளதோடு ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சி அமைச்சர் நிமல் சிறிpபால டி சில்வா தலைமையில் கூடியுள்ளது.

இந்த கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியினை பிரதிநிதித்துவ படுத்தும் அனைத்து உறுப்பினர்களிடமும் கலந்துரையாடப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Unp discussion wit SLFP