ஐ போன் எக்ஸ் என்ற பெயரில் ஐ போன் 8

 09/14/2017 - 13:24
2 reads

போட்டி சந்தையில் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்களது உற்பத்திகளை வெளியிட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன.

இந்நிலையில் அப்பில் நிறுவனம் ஐ போன் 8 ஐ வெளியிட்டுள்ளது.

இதனை இந்நத காணொளியில் காணலாம்