குற்றமின்றி சிறைசென்ற காலமும் உண்டு – தலதா அத்துகோரள (Video)

 09/04/2017 - 12:44
3 reads

வழக்கு மற்றும் குற்றம் இழைக்காமல் சிறைக்கு சென்ற காலமும் காணப்பட்டது என நீதி அமைச்சர் தலதா அத்துகோரள தெரிவித்தார்.